Endüstri Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları

0

Kimyasal Madde

0

Analiz

0

Sarf Malzeme

101

Cihaz

Hakkımızda

Endüstri Mühendisliği bünyesinde gerek lisans seviyesinde gerekse lisansüstü seviyede kullanılan, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak 4 adet aktif kullanılan laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar; bilgisayar laboratuvarı, ergonomi laboratuvarı, araştırma laboratuvarı ve benzetim laboratuvarlarıdır.

Bilgisayar Laboratuvarı: Lisans, lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının “optimizasyon”, “simülasyon”, “istatistiksel teknikler ve uygulamaları”, “bilgisayar programlama” gibi teknikler kullandıkları projelerinin gerçekleştirilmesinde fayda sağlayan laboratuvardır. 33 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarında, AnyLogic 8.5.0, Arena 14, AutoCAD 2018, GAMS, IBM SPSS Statistics 20, LINDO 16.1, LINGO 18.0, Tora, Minitab 19, Visual Studio 2015, MATLAB R2019a, SOLIDWORKS 2017 yazılımları mevcuttur.

Ergonomi Laboratuvarı: Lisans ve lisansüstü tez çalışmaları ile akademik projeler kapsamında fakülte dahilinde ya da işletmelerde kullanılabilecek ergonomik ölçüm cihazlarını içinde bulunduran laboratuvardır. İşletmelerde, kötü çalışma ortamının yarattığı yorgunluk, sağlıksızlık ve rahatsızlık sorunlarını çözmek için mevcut ölçüm cihazlarının yardımıyla analizler yapılarak iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Benzetim Laboratuvarı: Lisans ve lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını, projelerini gerçekleştirmeleri amacıyla kurulan benzetim laboratuvarında 4 bilgisayar ve 2 iş istasyonu mevcuttur. Bu iş istasyonlarında, mühendislik, tasarım, animasyon gibi yoğun grafik ve hesaplama işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlayan yüksek performanslı grafik kartları kullanılmaktadır. Bu sayede normal bilgisayarlar ile yapılması çok uzun sürecek simülasyon, render veya iterasyon gibi işlemler daha kısa sürede çözülmektedir.

Araştırma Laboratuvarı: Öğrencilerin bitirme projelerini ve diğer araştırmalarını gerçekleştirebilecekleri yazılımlara sahip 14 adet bilgisayar bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarının daha verimli hale getirilmesi için altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Personeller

Ad-Soyad Görevi Profil
Prof. Dr. Cafer Çelik Laboratuvar Yetkilisi Tıklayınız
Doç. Dr. ELİF KILIÇ DELİCE Alt Laboratuvar Yetkilisi Tıklayınız
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÖZTAŞ Alt Laboratuvar Yetkilisi Tıklayınız
Dr. Öğr. Üyesi Betül Turanoğlu Şirin Alt Laboratuvar Yetkilisi Tıklayınız
Doç. Dr. Burak ERKAYMAN Alt Laboratuvar Yetkilisi Tıklayınız

Laboratuvar Görselleri